Goto content
Foto Antwerpen

Accreditatie

Er is een vorm van accreditatie aangevraagd voor volgende organisaties

- Artsen : België

- Podotheraphie : NVVP 6 Accreditatiepunten

- Registerpodologen: Stichting Loop

 

Tot op heden zijn de exacte aantallen van punten nog niet gekend per organisatie.

 

 

Login

Gebruikersnaam

Wachtwoord
Zuiderkroon Antwerpen

Contact: info@borginsole.com
Borginsole